Hoe lang duurt het om een woning te kopen?

Veel factoren spelen een rol bij een woningverkoop en elk van die kan voor onverwachte vertragingen zorgen.

U heeft misschien tientallen huizen of appartementen bezocht, mogelijk heeft u nachtenlang gediscussieerd met uw partner over alle mogelijke opties en heeft u uiteindelijk de stap gezet om uw droomwoning te kopen. Maar nu wordt uw geduld weer op prijs gesteld. Zelfs na het tekenen van de verkoopovereenkomst zal u immers vaak nog maanden of zelfs langer dan een jaar moeten wachten vooraleer u uw nieuwe woning kunt betrekken. Hoe komt het dat de aankoop (of verkoop) van een woning zoveel tijd in beslag kan nemen?

Lastige maar nuttige maanden

In de praktijk merken we dat de tijd die verloopt tussen het tekenen van de verkoopovereenkomst en het volledig afronden van de verkoop steeds langer wordt. Kopers die meer dan twee maanden moeten wachten voor de verkoop definitief geregeld is zijn geen uitzondering meer. Dat lijken lange termijnen maar daar zijn wel een aantal logische verklaringen voor.

Kopers moeten na het afsluiten van de koopintentie met hun bank gaan onderhandelen over een hypothecaire lening. Die procedure kan al snel meer dan een maand in beslag nemen, zeker als de koper verschillende banken wilt kunnen vergelijken. De verkopers op hun beurt zullen vaak een verhuis moeten regelen naar hun nieuwe woning. Soms moeten ze ook een tijdelijk logement zoeken in afwachting van het opleveren van de nieuwe woning.

Die paar maanden wachten zijn misschien lastig, u kunt ze als koper wel goed gebruiken. Niet alleen moet u uw lening goedgekeurd krijgen, u wilt wellicht ook uw nieuwe woning grondig (laten) inspecteren. Bovendien komt er bij een woningverkoop heel wat papierwerk kijken. U heeft dus ook een beetje tijd nodig om al die papieren te controleren en te vervolledigen.

Factoren die de verkoop van een woning kunnen vertragen

Reken op twee of drie maanden als alles vlot verloopt. Reken er tegelijk ook op dat er altijd een kink in de kabel kan komen die maakt dat de termijnen veel langer worden. Bepaalde factoren kunnen daar een rol in spelen. Deze bijvoorbeeld:

Financiële redenen: De meest voorkomende reden voor belangrijke vertragingen in de aankoop van een woning is een financiële probleem bij de koper. Zo kan het zijn dat het bekomen van een lening veel langer duurt dan gepland. Eén manier om dat te vermijden is als koper reeds op voorhand een principiële goedkeuring van een lening aan uw bankdirecteur te vragen. Zo hoeft die na het sluiten van de verkoop enkel nog de details te overlopen en de lening definitief goed te keuren. Opgelet, zelfs dat proces kan al snel een maand in beslag nemen.

Verschil in geschatte waarde: De bank zal voor het goedkeuren van de lening de waarde van uw toekomstige woning willen schatten. Als die schatting sterk afwijkt van de onderhandelde verkoopsprijs dan betekent dat een nieuwe onderhandelingsronde met de verkopers en/of met uw bankdirecteur.

De verkoper heeft geen nieuwe woning: Stel dat de verkoper z'n oude woning pas kan verlaten als z'n nieuwe woning klaar is (bij een nieuwbouw) dan wordt er vaak een clausule in de verkoopovereenkomst opgenomen waardoor de verkoop pas definitief wordt na een vooraf vastgelegde termijn. Soms mag de verkoper zelfs na die termijn nog in de woning blijven, gesteld dat hij of zij dan een huur betaalt.

Er spelen dus veel factoren een rol bij een woningverkoop en elk van die factoren kan voor (onverwachte) vertragingen zorgen. De koper kan echter wel een aantal zaken voorbereiden om de kans op vertragingen zo klein mogelijk te maken. Het belangrijkste daarbij is ongetwijfeld een voorakkoord sluiten met uw bank over een mogelijke lening en goed de raad opvolgen van uw vastgoedmakelaar. Uw erkende vastgoedmakelaar staat tijdens de hele procedure klaar om u te helpen met raad en daad en zo de verkoop of aankoop van uw woning zo vlot mogelijk te helpen afhandelen. Bij alle mogelijke vragen van zowel de koper als de verkoper is de vastgoedmakelaar ook het eerste aanspreekpunt.

Nog geen erkend makelaar onder de arm genomen?

Op IMMOSCOOP vind je een overzicht van erkende makelaars met expertise in het aankopen en verkopen van een nieuwe woning.

menu
menu