Vlaamse regering trekt huurwaarborg op van 2 naar 3 maanden

Huurwaarborg

De Vlaamse regering gaf gisteren groen licht voor de hervorming van de huurwetgeving dat dankzij de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid is geworden. Het gaat om een nieuwe Vlaamse bevoegdheid in het kader van de zesde staatshervorming. Meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de huurwaarborg van twee tot drie maanden.

Zo komt er een renteloze, anonieme huurwaarborgregeling. "Heel wat verhuurders weigeren immers een waarborg die afkomstig is van het OCMW", zegt minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Ook de OCMW's verlenen indien gewenst nog steeds een waarborg, de huurder kiest.

De huurwaarborg wordt verhoogd van 2 naar 3 maanden huur en de huurprijsbepaling door de verhuurder blijft vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer er energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. 'Op die manier worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken.'

Waarborglening

CD&V verzette zich lang tegen het optrekken van die huurwaarborg. De Vlaamse regering bereikte uiteindelijk een compromis.

Er komt een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door deze te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan. De huurwaarborg wordt pas opgetrokken wanneer die huurwaarborglening is uitgewerkt.

Kwaliteit

De verhuurder wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van de woning. Als de kwaliteit niet voldoet, kan de huurovereenkomst nietig worden verklaard. Bovendien kan de huurder dan zijn huur terugeisen.

De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade, ontstaan door eigen fout.

Nieuw is voorts dat huurder of verhuurder ook bij het aflopen van het contract een plaatsbeschrijving kunnen vragen en dat huurcontracten makkelijker kunnen worden opgezegd voor een renovatie. Huurders moeten zich voortaan ook verplicht verzekeren voor waterschade.

Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van 9 jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

Groen: "Zwaksten blijven in de kou staan"

Groen vindt het huurdecreet onaanvaardbaar. "Met dit huurdecreet laat minister Homans zowat 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een minister van Armoedebestrijding", klinkt het.

"Op dit moment is een derde van de private huurders in armoede beland. Minister Homans beloofde dat ze deze groep zou beschermen, door een systeem uit te werken van geconventioneerd huren. Hierbij geeft de overheid bijvoorbeeld een premie aan de verhuurder die zijn huurprijs verlaagt ten voordele van de zwakste huurders. Van dit systeem is echter geen sprake in het huurdecreet dat Homans gisteren voorstelde", zegt An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen.

"Een actieplan tegen discriminatie op de huurmarkt, een integratiepact, een systeem om de zwaksten te beschermen: Homans heeft ons heel mooie dingen beloofd. Alleen blijkt ook vandaag weer dat de minister niet verder geraakt dan beloftes", besluit Moerenhout.

menu
menu