4 manieren om een woning te kopen als de bank niet wil lenen

Zelfs in de huidige soepele hypotheekmarkt is het niet altijd eenvoudig een woonlening af te sluiten ook al voldoet men aan alle inkomenseisen....

Historisch lage rentes maken dat de kredietmarkt voor woningkopers momenteel bijzonder gunstig is. Maar zelfs in de huidige soepele hypotheekmarkt is het niet altijd eenvoudig een woonlening af te sluiten, zelfs al voldoet men op zich aan alle inkomenseisen. Banken houden nu eenmaal niet van wat ze zelf omschrijven als 'risicogroepen'. En wie daar deel van uitmaakt die beseft het vaak pas op het moment dat hij of zij een lening wil gaan afsluiten. Maar welke strategieën kan een aspirant-woningkoper gebruiken als de bank niet wilt lenen? We bekijken vier populaire tactieken om de bankdirecteur te omzeilen (of van mening te doen veranderen).

De criteria om te bepalen of iemand kredietwaardig is.

De criteria die banken gebruiken om te bepalen of iemand voldoende kredietwaardig is om een woonlening (of hypotheek) te kunnen afsluiten lijken vaak ondoorgrondelijk, zeker voor wie z'n leningaanvraag geweigerd ziet worden. Banken letten inderdaad niet enkel op het huidige inkomen van kandidaat-leners maar ze nemen allerlei criteria mee in hun overweging om te bepalen wat het risico is dat een lening niet zal terugbetaald worden.

Een onstabiele professionele situatie, een zelfstandige activiteit, een wat hogere leeftijd, geen familie die zich borg kan stellen (of zoals banken tegenwoordig steeds vaker eisen, familie die mede-eigenaar en dus schuldenaar wilt worden) of een te klein eigen kapitaal worden zo allemaal redenen voor de bank om een woonlening te weigeren.

Toch hoeven mensen die hun leningaanvraag geweigerd zien worden nog niet meteen te wanhopen. Er bestaan een aantal manieren waarmee ze hun financiële positie kunnen verbeteren. En er zijn mogelijkheden om een lening te verkrijgen bij instanties die ook leners met een risicoprofiel accepteren.

1. Spaar voor een groter eigen kapitaal.

Banken zetten het risico van een lening steeds af tegen het bedrag dat geleend wordt, dat is logisch. Voor een lager te lenen bedrag zal de bank dus ook (iets) meer risico accepteren. Als de aspirant-woningkoper zelf 20% of meer van de aankooprijs kan inbrengen zullen veel banken hun eisen versoepelen. Een groter eigen kapitaal is voor de bank meestal ook een teken dat de kandidaat-lener meer betrokken is bij z'n investering en er alles aan zal doen om het eigendom ervan te behouden.

2. Vraag een lening aan bij het Vlaams Woningfonds.

Met leningen die tot 100% van de kostprijs van de woning dekken aan een erg lage rentevoet zijn de leningen van het Vlaams Woningfonds erg geliefd bij jonge woningzoekenden. Ook voor wie zich een lening ziet weigeren bij een traditionele bank is het Woningfonds een alternatief. De voorwaarden die worden gesteld aan het inkomen en de professionele situatie zijn immers veel soepeler.

De bedragen die kunnen geleend worden zijn gelimiteerd en afhankelijk van de locatie van de woning (kernstad of niet). Ook het inkomen van de woningkoper moet onder een bepaalde limiet blijven. Verder moet de koper ook aantonen dat hij of zij voldoende solvabel is om na de maandelijkse afbetaling nog "te kunnen voldoen aan de normale gezinsbehoeften". De koper moet ook de notariskosten zelf kunnen betalen.

3. Overtuig de bank met een goed verhaal.

Banken bepalen met behulp van voorgeprogrammeerde regels en de hierboven vermelde criteria bijna automatisch of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een woonlening. Toch heeft een bankdirecteur nog steeds ook wel enige marge om een lening toe te kennen aan iemand die volgens de regels en criteria niet in aanmerking zou mogen komen.

Daarom is het belangrijk een goed verhaal voor te bereiden. Dat verhaal moet men vervolgens natuurlijk ook kunnen ondersteunen met alle nodige documenten tijdens het gesprek met de bankdirecteur.

Een goed gevulde spaarrekening of ander kapitaalsbezit (roerend of onroerend) moet dus zeker vermeld worden in zo'n gesprek.

Wie ook dat niet heeft kan met behulp van bewijzen van huurbetalingen over de afgelopen jaren toch aantonen voldoende solvabel te zijn, zeker als het huurbedrag hoger ligt dan het af te betalen bedrag.

Wie reeds andere leningen heeft kan deze mogelijk verantwoorden als studieschulden of als een slimme investering, zodat de bank ze niet interpreteert als een extra risicofactor.

Iemand met een zelfstandige activiteit zou kunnen overwegen een helder overzicht van de handelsactiviteiten te presenteren met een goed bestudeerd businessplan, zodat de inkomsten uit die zelfstandige activiteit voorspelbaarder worden voor de bank.

4. Sluit een private lening af.

Banken en het Vlaams Woningfonds zijn de eerste instellingen waar men aan denkt als het gaat om het afsluiten van een woonlening maar er bestaan nog andere mogelijkheden. Een private lening kan worden afgesloten met gelijk welke persoon, onderneming of instelling die over financiële mogelijkheden beschikt.

Dat zijn niet altijd de meest voor de hand liggende opties. De persoon of onderneming die op deze manier geld wilt uitlenen moet natuurlijk z'n vertrouwen stellen. Als de ontlener door pech of een foute financiële planning dit vertrouwen beschaamd ontstaat er niet enkel een financieel probleem maar vaak ook een persoonlijke breuk in de relatie tussen de lener en ontlener.

Toch is een private lening soms een gepaste oplossing, en vaak ook de enige. Zeker voor een kandidaat-lener die eigenlijk voldoende solvabel is maar die om een bijzondere reden geen lening kan afsluiten bij een bank of het woningfonds kan de private lening een uitkomst bieden. Private leningen worden vaak afgesloten tussen familieleden maar soms ook tussen een werkgever en werknemer bijvoorbeeld.

Conclusie? Zeg nooit 'nooit' tegen een kandidaat-woningkoper die niet meteen een lening krijgt bij de bank. Zelfs al lijkt de kans klein dat iemand ooit een traditionele lening bij een commerciële bank zal kunnen afsluiten, er zijn altijd manieren om een kredietsituatie te verbeteren of in elk geval beter te presenteren bij de bank. En als ook dat niet helpt kan een overheidslening of een private lening nog steeds uitkomst bieden. Laat u dus zeker adviseren door uw lokaal vastgoedmakelaar om in te schatten of kopers kredietwaardig zijn of niet.

Op zoek naar een betrouwbare makelaar in uw regio?

Klik hier voor een lijst van erkende IMMOSCOOP makelaars.

menu
menu