Je woning verzekeren tegen natuurrampen

Vergelijk de polissen van verschillende maatschappijen, bespreek deze eventuele met een betrouwbare verzekeringsmakelaar...

Je woning is wellicht je kostbaarste bezit en het zou dan ook onverantwoord zijn deze niet goed te verzekeren. Dat is ook de reden dat banken voor het toekennen van een hypothecaire lening eisen dat je een woningverzekering afsluit. Zo'n woningverzekering dekt brand- en waterschade en sinds een wetswijziging uit 2006 ook schade door natuurrampen. Toch merken woningeigenaars vaak pas dat hun verzekering ontoereikend is als het kwaad reeds geschied is. Om dit te helpen voorkomen vatten we hieronder de belangrijkste principes van de verzekering tegen natuurrampen samen.

Wat is een verzekering natuurrampen?

Elke woningpolis (in de volksmond beter bekend als 'brandverzekering') bevat tegenwoordig een wettelijk verplichte verzekering natuurrampen. Dit is de enige verzekering die je kunt aanspreken in het geval van woningschade door bepaalde natuurrampen zoals overstromingen of aardbevingen. Deze verzekering is niet verplicht maar wie ze niet afsluit kan dus mogelijk op geen enkele vergoeding rekenen.

Wat dan met het 'rampenfonds' vraag je je misschien af. Telkens er in ons land sprake is van storm- of overstromingsschade haasten de media zich immers naar de bevoegde minister om te vragen of de ramp zal erkend worden en of het rampenfonds schadevergoedingen zal uitbetalen.

Het rampenfonds komt echter enkel tussen voor niet-verzekerbare schade veroorzaakt door erkende rampen. Het rampenfonds vergoedt ook schade boven het door de wetgever vastgestelde maximumbedrag waarvoor de verzekeraar aansprakelijk is. Enkel in uitzonderlijke gevallen en bij erkende natuurrampen zal het rampenfonds ook andere schade vergoeden, als de slachtoffers kunnen aantonen dat ze zich geen brandverzekering konden veroorloven.

Als je verzekeraar weigert je een woningverzekering aan te bieden omdat je bijvoorbeeld in een risicogebied woont dan kun je een beroep doen op het Tariferingsbureau. Die overheidsinstantie bepaalt de tariefvoorwaarden voor mensen die geen gewone woningverzekering kunnen afsluiten.

Welke schade wordt gedekt door de waarborg natuurrampen?

De categorieën natuurrampen die wettelijk moeten worden gedekt door je brandverzekering zijn:

De maximale franchise (of de vrijstelling) die geldt bij natuurrampen is wettelijk vastgesteld op 1231,42 euro (december 2016). Dit bedrag is dus meestal voor je eigen rekening, ook als de schade wordt gedekt door je woningverzekering. Sommige verzekeraars passen wel een lagere franchise toe.

Welke schade bij natuurrampen wordt door je verzekering gedekt?

Schade aan de woning zelf of binnenshuis

Bij storm- of bliksemschade (zelfs als die geen brand veroorzaakt heeft) en bij de hierboven genoemde categorieën van waterschade (of een aardbeving) moet de verzekeraar alle schade in en aan de woning in rekening nemen.

De tuin

Wat zich buitenshuis in open lucht bevindt wordt nooit gedekt door je woningpolis. Afgesloten tuinhuisjes kunnen dus een twijfelgeval zijn maar tuinmeubilair zal nooit vergoed worden. Als een teken van hun goede wil zijn sommige verzekeraars uitzonderlijk toch bereid om (een deel van) dit soort schade te vergoeden.

De auto

Stond je auto in de eigen garage dan hoort de verzekeraar in principe eventuele schade te vergoeden bij een natuurramp. Auto's op de openbare weg vallen hier dus niet onder. Eventueel kun je een poging doen om deze schade op het rampenfonds te verhalen als je geen omniumverzekering voor je auto hebt.

Schade aan derden

Stel, bij een hevige storm begeeft de schouw op jouw dak het en afgebroken stukken beschadigen het dak van de buren. Een woningpolis dekt dan standaard ook de eventuele schade aan derden "veroorzaakt door de woning of z'n inhoud".

Onrechtstreekse schade

De rechtstreekse gevolgen van natuurrampen zijn vaak al ernstig genoeg maar de onrechtstreekse kosten lopen dikwijls nog hoger op. Een aantal van die onrechtstreekse kosten werden expliciet voorzien in de wettelijke verzekering natuurrampen. Als de woning bijvoorbeeld zo ernstig beschadigd werd dat ze moet afgebroken worden dan dekt je woningpolis ook de afbraakkosten. Is je woning onbewoonbaar dan moet de verzekering drie maanden lang de kosten voor herhuisvesting op zich nemen. Je verzekering dekt ook de kosten die je gemaakt hebt om een schadegeval te voorkomen of te beperken.

Welke schade wordt (meestal) niet gedekt door je woningverzekering?

Er zijn ook veel zaken die door de wettelijke verzekering natuurrampen uitgesloten worden van schadevergoedingen. Verzekeraars kunnen echter vrij beslissen om ze toch in de verzekering op te nemen. Informeer je dus bij je verzekeraar om zeker te weten of volgende zaken wel of niet gedekt worden bij een natuurramp:

Mobiele of tijdelijke constructies en bouwvallen (behalve indien ze een hoofdverblijfplaats vormen), zwembaden en sportterreinen, tuinhuisjes, schuren en berghokken, bouwwerven, terrassen, tuinen, auto's, boten, motors… zijn vaak wel verzekerd als ze zich in een garage of carport bevinden maar niet als ze op de oprit of op straat staan (eventueel wordt dit wel gedekt door een omniumverzekering)

Welke procedures moet je volgen?

Je eerste reflex bij een natuurramp is uiteraard je familie en waardevolle bezittingen in veiligheid te brengen. Je kunt op een vergoeding van je verzekeraar rekenen voor maatregelen die je zelf zou nemen om de schade verder te beperken. Herhuisvestingskosten worden gedurende drie maanden gedekt door je verzekering. Laat financiële bezwaren dus geen obstakel vormen om snel een gepaste oplossing te zoeken.

Na deze eerste fase is het belangrijk zo snel mogelijk objectieve vaststellingen te laten uitvoeren. Je kunt hierbij helpen door zelf foto's van de schade te nemen en dit is absoluut aanbevolen. Neem ook meteen contact op met je verzekeringsmaatschappij zodat deze je een expert kan sturen om de schade op te meten. Probeer zelf alvast een schatting te maken aan de hand van facturen voor meubilair en huishoudtoestellen. Als je geen facturen hebt mag je de waarde ook schatten aan de hand van de prijzen die voor een gelijkaardig toestel of meubelstuk in de winkel gerekend worden.

Conclusie?

Zoals je hierboven kon lezen bestaan er soms grote verschillen in de 'vrijstellingen' (franchise) en voorwaarden die gehanteerd worden door de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Wacht niet tot het te laat is om jezelf hierover te informeren. De wettelijk verplichte dekking van natuurrampen door de brandverzekering dekt zeker niet alle mogelijke schade en een overstroming of een zware storm kan zelfs met een goede verzekering soms nog een financiële kater betekenen.

Vergelijk dus de polissen van verschillende maatschappijen, bespreek deze eventuele met een betrouwbare verzekeringsmakelaar en aarzel vooral niet om te onderhandelen over de meest gunstige voorwaarden voor jouw specifieke situatie.

Bent u naast het zoeken naar een goede verzekering ook bezig met het verkopen, kopen of verhuren van uw woning? Laat u dan adviseren door een erkend vastgoedmakelaar.

Klik hier voor een lijst van erkende IMMOSCOOP makelaars.

menu
menu