Description

Bouwgrond voor open bebouwing gelegen te O.L. Vrouw Olen, met een oppervlakte van 682m².
Kadastraal gekend onder Olen Sectie C nr. 0047 P2 P0000.
Voorschriften RUP; https://www.olen.be/product/463/ruimtelijk-uitvoeringsplan-rup-kernen-o-l-v-olen-en-st-jozef-olen

Voir ce bien auprès de l'agent

Contact

OU