Privacy

 

De IMMOSCOOP-websites zijn eigendom van IMMOSCOOP CVBA (hierna: IMMOSCOOP)

IMMOSCOOP verzekert uw vertrouwen niet te beschamen. Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te respecteren en te beschermen. De verwerking van persoonsgegevens van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) en de Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.

Als u wenst te reageren op onderstaande beschreven werkwijzen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan erop om jullie duidelijk te informeren en zorg te dragen over al uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Voor IMMOSCOOP is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt IMMOSCOOP zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop IMMOSCOOP N.V. gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

IMMOSCOOP verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(i) voor het leveren van onze diensten;
(ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;
(iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van IMMOSCOOP;
(iv) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van andere bedrijfsonderdelen van IMMOSCOOP en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerdepartners van IMMOSCOOP.

Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen tenzij u op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Indien u als bezoeker van een website van IMMOSCOOP besluit uw gegevens via IMMOSCOOP aan derden te verstrekken, dan is IMMOSCOOP op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk

IMMOSCOOP maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Op de websites van IMMOSCOOP worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat IMMOSCOOP haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

IMMOSCOOP maakt soms bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

IMMOSCOOP behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

IMMOSCOOP CVBA
Leernesesteenweg 234
9800 Bachte-Maria-Leerne
België