Privacyverklaring

 

Inleiding

IMMOSCOOP verzekert uw vertrouwen niet te beschamen. Wij verbinden ons ertoe om uw privacy te respecteren en te beschermen. De verwerking van persoonsgegevens van deze site is onderworpen aan de Belgische wetgeving van 8 december 1992, de zogenaamde "privacywet" (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998) en de Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.

In deze Privacyverklaring informeert IMMOSCOOP CVBA (Immoscoop) u over het gebruik van uw persoonsgegevens via de website Immoscoop.be, de app van Immoscoop en haar social media kanalen (hierna samen te noemen: 'Immoscoop Platform'). Het Immoscoop Platform richt zich onder meer op het tonen van te huur of te koop staande huizen, appartementen, garages, kantoren en andere onroerend goed objecten (hierna: 'onroerend goed object') die door vastgoedmakelaars bij Immoscoop aangemeld worden.

Als u wenst te reageren op onderstaande beschreven werkwijzen, aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij staan erop om jullie duidelijk te informeren en zorg te dragen over al uw persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt want voor Immoscoop is een verantwoorde omgang met gegevens van onze gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, hierbij houdt Immoscoop zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Immoscoop gebruik maakt van deze persoonsgegevens die over u worden verzameld en hoe u deze kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Als u via een hyperlink op het Immoscoop Platform terecht komt op de website van een ander, zoals een vastgoedmakelaar, dan geldt deze Privacyverklaring niet voor uw bezoek aan die website.

Op de informatie betreffende een onroerend goed object (zoals vraagprijs, kadastrale informatie, kenmerken en foto's van het onroerend goed) die een makelaar ter publicatie op het Immoscoop Platform aanbiedt aan Immoscoop is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Immoscoop gaat uiteraard zorgvuldig om met deze gegevens en daarvoor gelden de afspraken als overeengekomen tussen Immoscoop en de vastgoedmakelaar. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met de verkopende vastgoedmakelaar.Het Immoscoop Platform

I. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van het Immoscoop Platform wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Het IP adres wordt tijdelijk in een databank opgeslagen. Daarnaast wordt uw gebruik van het Immoscoop Platform (bijvoorbeeld klikgedrag) bijgehouden. IMMOSCOOP maakt soms ook gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid & beveiliging van de website te bevorderen. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen. In het cookiebeleid van Immoscoop kunt u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

II. Doeleinden

Immoscoop gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek

Immoscoop gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Immoscoop Platform voor onderzoek. Doel hiervan is het Immoscoop Platform, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Immoscoop gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker. De gegevens uit uw account en de door u op het Immoscoop Platform verstrekte gegevens kan Immoscoop tevens gebruiken voor kwaliteitsonderzoek in brede zin en om meer inzicht te verkrijgen in de markt. Immoscoop gebruikt waar mogelijk anonieme en/of geaggregeerde gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Personalisatie

Immoscoop gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van het Immoscoop Platform ook om uw interesses (Favorieten) in kaart te brengen.

c) Beveiliging

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van het Immoscoop Platform te kunnen detecteren en te bestrijden.Mijn Immoscoop Account

I. Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op het Immoscoop Platform kunt u een persoonlijk Immoscoop account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres en een wachtwoord verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen. Daarnaast kunt u (ook zonder een Immoscoop account) op het Immoscoop Platform gegevens achterlaten ten behoeve van het gebruik van de op het Immoscoop Platform aangeboden diensten.

Immoscoop biedt u de mogelijkheid om in te loggen op de website van Immoscoop en haar app met behulp van uw account bij derde partijen (Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (bijvoorbeeld e-mail adres) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Immoscoop vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw Immoscoop account.

II. Doeleinden

a) Beveiliging

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

b) Functionaliteiten

De (persoons)gegevens uit uw Immoscoop account en de door u op het Immoscoop Platform verstrekte gegevens kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via het Immoscoop Platform, gevraagde diensten:

1. Het versturen van nieuwe nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten op basis van uw bewaarde zoekopdrachten;

2. Het bewaren van onroerend goed objecten in uw favorieten.

3. Het verzorgen van de communicatie met een vastgoedmakelaar of particulier door het reageren op het door de makelaar of particulier gepubliceerde onroerend goed object. Dit kan ook zonder Immoscoop account maar dan dient u wel uw naam & e-mail adres in te vullen. (Het ingeven van een telefoon nummer is niet verplicht).

4. Het doorsturen van een onroerend goed object via e-mail naar familie, vrienden of anderen.

c) Email & Ondersteuning

Immoscoop verstuurd geen emails (zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven) naar particuliere gebruikers die een Immoscoop account hebben aangemaakt. Uitsluitend bij technische ondersteuning, dit indien u daarom heeft verzocht gebruikt Immoscoop uw e-mailadres om te kunnen reageren met tips en advies.Vastgoedmakelaars

I. Persoonsgegevens

Om als vastgoedmakelaar direct bij Immoscoop diensten of producten af te kunnen nemen of de (persoons)gegevens die getoond worden op het Immoscoop Platform bij het door u gepubliceerde onroerend goed aan te passen, is voor u een account beschikbaar via de Immoscoop CMS. Daarnaast biedt Immoscoop u als vastgoedmakelaar op het Immoscoop Platform de mogelijkheid om uw contactgegevens te wijzigen.

Als vastgoedmakelaar kunt u uw (persoons)gegevens en die van uw medewerkers invullen en aanpassen via de Immoscoop CMS, zodat deze getoond kunnen worden op het Immoscoop Platform en eventuele bezoekers contact met u kunnen opnemen. Alleen de registratie van een kantoornaam, een kantooradres, een kantoor e-mailadres, BTW Nummer en BIV nummer is verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens van uzelf en/of uw collega's invullen via de Immoscoop CMS. Indien u persoonsgegevens van een ander invult of aanpast, staat u ervoor in dat de betreffende medewerker daar toestemming voor heeft gegeven.

II. Doeleinden

a) Beveiliging

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw Immoscoop CMS account. U kan ten alle tijden uw wachtwoord en gegevens wijzigen via de Immoscoop CMS.

b) Dienstverlening

Uw kantoorgegevens uit uw Immoscoop CMS account worden gebruikt om te worden gepresenteerd op het Immoscoop Platform.

c) Marketing

Vastgoedmakelaars die coöperant zijn bij Immoscoop kunnen op regelmatige periodes een email ontvangen m.b.t. de coöperatie, zoals een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken. Elk marketing bericht dat u van Immoscoop ontvangt biedt u altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.

d) Facturatie & Ondersteuning

De vastgoedmakelaarsgegevens uit een Immoscoop CMS account of die u elders op het Immoscoop Platform heeft ingevuld kunnen tevens door Immoscoop worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het verstrekken van de door u aangevraagde informatie en voor het verzenden van facturen voor de door u als vastgoedmakelaar aanschafte diensten.Derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Immoscoop gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Immoscoop sluit met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.

Immoscoop verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.Beveiliging

Immoscoop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Immoscoop doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Immoscoop. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.Rechten

U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account heeft ingevoerd inzien, aanpassen of verwijderen. U kan dit doen door contact opnemen via support@immoscoop.be om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien, of u kan gebruik maken van uw Immoscoop account en via de instellingen uw persoonsgegevens inkijken. U kunt Immoscoop via beide methodes te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. U kan ook te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.Tot slot

IMMOSCOOP behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig deze Privacyverklaring en als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op via email naar support@immoscoop.be of op onderstaand adres:

IMMOSCOOP CVBA
Leernesesteenweg 234
9800 Bachte-Maria-Leerne
BelgiëDeze privacyverklaring is aangepast op 13 Mei 2018.