ERA Vandille

U verkoopt een woning of u bent op zoek naar een nieuwe thuis. Of beide. Feit is dat u later op deze beslissing terug zult kijken als een niet onbelangrijke fase in uw leven, wat de aanleiding ook moge geweest zijn.

Voor wat belangrijk is, maakt u de best mogelijke keuzes. Dat geldt ook voor de aan- of verkoop van vastgoed. Als u kiest een beroep te doen op een immobiliënmakelaar voor de verkoop van uw woning, dan wil u uiteraard waar voor uw geld. U wil iemand die uw belangen behartigt en die u vrijstelt van zorgen. Iemand die alles in het werk stelt opdat het transactieproces van uw eigendom een zo vlot en gunstig mogelijk verloop kent. Iemand die u alles uit handen neemt, zodat ú zich kunt concentreren op de ándere belangrijke dingen in uw leven. En dat is nu net onze sterkte.

ERA VANDILLE doet al het mogelijke, en soms ook het onmogelijke, voor u en uw huis, appartement, handelspand, garage, grond, nieuwbouw- of opbrengstwoning. We beloven wat we doen en we doen wat we beloven voor een succesvolle verkoop. En u krijgt het zwart op wit.

Waardebepaling

Een belangrijk moment bij het kopen of verkopen van vastgoed, is de waardebepaling. Of u nu vastgoed wilt kopen of verkopen; het is belangrijk een goede en actuele waardebepaling van een huis of pand in handen te hebben. Dan weten alle partijen precies waar ze aan toe zijn. Ook bij een nalatenschap of een bedrijfsovername spelen waardebepalingen een belangrijke rol.

Ervaring

ERA VANDILLE heeft heel wat expertise in het bepalen van de waarde van vastgoed. Die expertise komt ons iedere dag weer van pas want bij de waardebepaling of taxatie van woningen of bedrijfsvastgoed zijn veel zaken belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan:

Wat is de staat van het onderhoud?
Heeft het vastgoed een gunstige ligging?
Wat is de omvang, de constructie en de afwerking van het pand?
Zijn er ontwikkelingen te verwachten in de directe omgeving?
Wat is het bestemmingsplan van de locatie?
Hoe verhouden vraag en aanbod zich op de markt?
Enz.

Realistisch
Al deze factoren wegen wij tegen elkaar af om tot een realistische waardebepaling te komen. Een te lage waardebepaling zal de verkoop van een pand bespoedigen, maar voor de verkoper te weinig opleveren. Een te hoge waardebepaling kan een gunstige prijs voor de verkoper betekenen, maar zal het vastgoed minder aantrekkeli

en vrijblijvende taxatie van het vastgoed. Na een afspraak ontvangt u van ons een actueel en accuraat waardebepalingsrapport dat een centrale rol zal spelen in de koop of verkoop van het vastgoed.

Recente Primeurs

56u geleden toegevoegd
Moerkerke
Middelburgsesteenweg
2 Slpks

19d geleden toegevoegd
Maldegem
Aalterbaan
2 Slpks

24d geleden toegevoegd
Brugge
Vaartbekeweg
3 Slpks

  

26d geleden toegevoegd
Damme
Hoornstraat
3 Slpks

30d geleden toegevoegd
Moerkerke
Vissersstraat
3 Slpks

39d geleden toegevoegd
Brugge
Moerkerkse Steenweg
4 Slpks

Statistieken

Woningaanbod

26 koopwoningen
13 huurwoningen

Primeurs

7 primeur woningen
0 nieuwbouw